Kiến thức

TÀI KHOẢN 131

TÀI KHOẢN 131TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)III.6 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  TÀI KHOẢN 131 – PHẢI THU CỦA KHÁCH HÀNGChi tiết tài liệuwww.youtube.com/watch?v=KiyIjWuHuvMNguyên tắc kế toán: Phản ánh các khoản nợ phải thu...

TÀI KHOẢN 128

TÀI KHOẢN 128TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)III.4 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  - TÀI KHOẢN ĐẦU TƯ NẮM GIỮ ĐẾN NGÀY ĐÁO HẠN 128Chi tiết tài liệu Tài khoản 121Actsmart – YouTubewww.youtube.com/watch?v=X7KupJb2R5U1. Tài khoản 128 dùng...

TÀI KHOẢN 121

TÀI KHOẢN 121TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)III.3 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  - TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN KINH DOANH TK121www.youtube.com/watch?v=cfORYiDfSn0&t=38sChi tiết tài liệu Tài khoản 1211. Phản ánh tình hình mua, bán chứng khoán: Cổ phiếu,...

TÀI KHOẢN 112

TÀI KHOẢN 112III.2 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  - TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TK112www.youtube.com/watch?v=-b5RTRCJMIU&t=25sActsmart – YouTube1. Nguyên tắc kế toán- Tài khoản 112 phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của...

TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111

TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)III.1 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  - TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111 Actsmart – YouTubewww.youtube.com/watch?v=ki3_leOMoekNguyên tắc kế toán-Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi,...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto