Chế độ kế tóan

Thông tư 200/2014/TT-BTC

Thông tư 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệpĐối tượng áp dụng cuả Thông tư hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo...

Thông tư 195/2012/TT-BTC

Thông tư 195/2012/TT-BTC Hướng dẫn kế toán áp dụng đơn vị chủ đầu tưThông tư 195/2012/TT-BTC áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư, bao gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án...

Thông tư 133/2016/TT-BTC

Thông tư 133/2016/TT-BTC Bộ tài chính bàn hành ngày 26 tháng 08 năm 2016 hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định. ACT Smart chia sẻ toàn văn nôi dung Thông tư và dưới đây là một số điểm...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto