Chính sách mới

Công văn 271/TCT-TTKT

Công văn 271/TCT-TTKT: Ngày 5/11/2020, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết (thay thế Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 và Nghị định số 68/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 3...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto