Thuế nhà thầu nước ngoài

Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế; luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/nđ-cp ngày 22/7/2013 của chính phủThông tư 156/2013/TT-BTC áp dụng đối với việc quản lý các loại...

Thông tư 103/2014/TT-BTC

Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại việt nam Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ...

Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto