Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước, trừ nội dung quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, áp dụng hoá đơn, chứng từ, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế và hoá đơn, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Đối tượng áp dụng quy định tại Nghị định 126/2020/NĐ-CP bao gồm:

  • Người nộp thuế
  • Cơ quan quản lý thuế
  • Công chức quản lý thuế
  • Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo quy định tại Điều 2 Luật Quản lý thuế.

Quản lý thuế đối với người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động, kinh doanh

  • Căn cứ xác định thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
  • Trong thời gian người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh
  • Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định
  • Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế không được đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh khi cơ quan thuế đã có Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Quản lý thu các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

#dịch vụ kế toán#

#đào tạo kế toán trọn gói#

Tải tài liệu chi tiết tại đây 

Bình luận

Chia sẻ bài viết


Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto