TÀI KHOẢN 112

TÀI KHOẢN 112

TÀI KHOẢN 112

III.2 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  – TÀI KHOẢN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TK112

www.youtube.com/watch?v=-b5RTRCJMIU&t=25s

Actsmart – YouTube

1. Nguyên tắc kế toán

– Tài khoản 112 phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm các khoản tiền gửi không kỳ hạn tại ngân hàng của doanh nghiệp.

– Căn cứ để hạch toán trên Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng là các giấy báo Có, báo Nợ hoặc bản sao kê của ngân hàng kèm theo các chứng từ gốc

– Tổ chức hạch toán chi tiết số tiền gửi theo từng tài khoản ở từng ngân hàng để tiện cho việc kiểm tra, đối chiếu.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
– Bên Nợ: Ghi tăng
+ Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ gửi vào ngân hàng
+ Thu tiền khách hàng trả, các khoản thu bằng chuyển khoản khác
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái ghi tang do đánh giá tăng số dư tiền gửi ngân hàng là ngoại tệ
– Bên Có: Ghi giảm
+ Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ rút ra từ ngân hàng;
+ Chi trả tiền công nợ nhà nhà cung cấp, các khoản chi bằng chuyển khoản khác
+ Chênh lệch tỷ giá hối đoái ghi giảm do đánh giá lại số dư tiền gửi ngân hàng
– Số dư bên Nợ:
Số tiền Việt Nam, ngoại tệ hiện còn gửi tại ngân hàng tại thời điểm báo

💌 reception@actsmart.com.vn

🌎 Website: https://actsmart.com.vn

📞 0904686956

Fanpage: ActSmart, ketoanthuchanhact

Actsmart – YouTube

instagram – ketoanact

#dichvuketoan

#daotaoketoanhanoi

#hethongtaikhoanketoan

#cachlapbangcandoiketoan

#taikhoan112

#taikhoantienguinganhang

#saokenganhang

#saoke

 
Bình luận

Chia sẻ bài viết


Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto