TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111

TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111

TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111

TÀI LIỆU LÝ THUYẾT KẾ TOÁN (Chi tiết dành cho người không học chuyên ngành kế toán)

III.1 HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN  – TÀI KHOẢN TIỀN MẶT TK111

 

Actsmart – YouTube

www.youtube.com/watch?v=ki3_leOMoek

 1. Nguyên tắc kế toán-Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp bao gồm: Tàikhoản 1111 – Tiền Việt Nam, Tài khoản 1112 – Ngoại tệ

  Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 111 – Tiền mặt

  Bên Nợ: Ghi tăng

  + Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ nhập quỹ (thu vào)

  + Số tiền Việt Nam, ngoại tệ thừa ở quỹ phát hiện khi kiểm kê

  + Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo

  Bên Có: Ghi giảm

  + Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ xuất quỹ (chi ra)

  + Số tiền Việt Nam, ngoại tệ thiếu hụt quỹ phát hiện khi kiểm kê;

  + Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư tiền mặt là ngoại tệ tại thời điểm báo cáo

  –    Số dư bên Nợ:

  Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ còn tồn quỹ tiền mặt tại thời điểm báo cáo

  Tài khoản 111 – Tiền mặt

💌 reception@actsmart.com.vn

🌎 Website: https://actsmart.com.vn

📞 0904686956

Fanpage: ActSmart, ketoanthuchanhact

Actsmart – YouTube

#dichvuketoan

#daotaoketoanhanoi

#hethongtaikhoanketoan

#cachlapbangcandoiketoan

#taikhoan111

Bình luận

Chia sẻ bài viết


Contact Me on Zalo
0904 686 956
MN Auto